Amsterdam - Utrecht 085 060 1979

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Droombaan Gezocht

Droombaan Gezocht - Droombaan Gezocht is een aanbieder van programma’s op het gebied van loopbaanontwikkeling. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van Droombaan Gezocht volgt, stemt in met deze bepalingen.

Programma’s – Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige programma’s vinden ook bijeenkomsten plaats. 

Bijeenkomsten – Sommige programma’s van Droombaan Gezocht bevat een of meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep training ontvangen. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er bijeenkomsten in het programma zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden. 

Verhindering deelname programma - Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma - niet worden geannuleerd, tenzij Droombaan Gezocht voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Droombaan Gezocht biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Droombaan Gezocht geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond.  

Overdragen - Een programma van Droombaan Gezocht is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt Droombaan Gezocht in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Droombaan Gezocht op te nemen.

Materiaal – Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Droombaan Gezocht hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Droombaan Gezocht. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij het zorgteam van Droombaan Gezocht.

Wijziging bijeenkomst - Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Droombaan Gezocht voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Droombaan Gezocht ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Aansprakelijkheid bijeenkomst - Droombaan Gezocht spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is Droombaan Gezocht alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Droombaan Gezocht is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Droombaan Gezocht verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Droombaan Gezocht, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Droombaan Gezocht niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden bijeenkomsten - Droombaan Gezocht maakt tijdens bijeenkomsten GEEN foto’s, video’s en geluidsfragmenten.

Privacy – Vanaf 25 mei 2018 is Droombaan Gezocht verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door te bellen naar 085-0601979 of een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt Droombaan Gezocht om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen. 

Droombaan Gezocht maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • GetResponse: vanuit GetResponse worden mailberichten verzonden;

Droombaan Gezocht neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Droombaan Gezocht neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt Droombaan Gezocht dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. 

Door fiscale regelgeving is Droombaan Gezocht verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Droombaan Gezocht hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over Droombaan Gezocht met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2019

Droombaan Gezocht

Contact Info

Postadres:
Flevomeer 78, 1423 ER Uithoorn.

Telefoon:
085 060 1979

Email:
contact@droombaangezocht.nl

KvK:
30266165

BTW:
NL128329154B01